Så beskär du dina vinrankor – år för år

Att beskära vinrankor på rätt sätt är superviktigt. Dels för att få en kraftig och frisk planta, men också för att maximera fruktsättningen.
Beskärningen är en process som sträcker sig över många år, så om man inte gör rätt från början så är det svårt att få till önskad form på vinrankan.

Den viktigaste tumregeln

Den absolut viktigaste tumregeln när det kommer till beskärning av vindruvsplantor är följande; Förvedade stammar(de bruna stammarna) beskärs endast på vintern(november-januari) medan årsskotten(de gröna stammarna) kan beskäras både på våren och på sommaren.

Anledningen till detta är att förvedade stammar "blöder" om man klipper av dem under säsongen. Denna blödning kan ibland vara i månader och kan i värsta fall ta död på vinrankan.

Vinrankans delar

På bilden ser du vinrankans olika delar. De är viktiga för att förstå vinets växtsätt och beskärningscykel. De är:

1. Huvudstock

2. Sidoskott

3. Årsskott

4. Frukt

Första året

Det första året är det viktigaste året för att forma strukturen på vinrankan. Den är nu i uppbyggnadsfasen.

Efter plantering

När du köper vindruvsplantan så består den förmodligen bara av en förvedad stam samt ett antal sidoskott.


Vår- och sommarsäsongen

Under första vår- och sommarsäsongen så skall du låta alla sidoskott växa fritt.
Vinrankan behöver i denna fas utveckla så många blad som möjligt för att samla solens energi och främja huvudstockens tillväxt.


Spaljering

Under första sommaren kan det vara en god idé att upprätta en spaljé. Man kan enkelt göra en spaljé genom att sätta upp två trästolpar och dra en tjock ståltråd mellan dessa.
Du behöver bara spaljera de två understa sidoskotten(A) i sidled samt det översta sidoskottet(B) rakt upp.

Var försiktig när du leder skotten längs ståltråden. Försök även att välja de tjockaste och starkaste skotten. Om ett skott skulle brytas eller skadas, välj en annat skott.

Första vintern

Beskär alla skott så att endast de två nedersta sidoskotten återstår, samt det översta skottet som går rakt upp. En tumregel är att man bara skall låta huvudstocken växa 30-40 cm per år. Detta är för att den befintliga huvudstocken skall hinna "tjockna till" och kunna förse alla nya skott med energi nästkommande år.

Denna beskärning bör helst ske mellan november och januari.


Var bestämd

Om vinrankan har växt mycket det första året så kan det kännas som att man skär bort nästan hela plantan när man gör på detta viset, men det kommer att stärka plantan kommande år. Om man "sparar" fler skott så riskerar rankan att bli tanig och kommer inte att kunna transportera vatten till framtida druvor.

Andra året

Nu har din vinranka etablerat sig. Huvudstocken har tjocknat och är redo att förse de nya årsskotten med energi. Nu börjar rankan en mer aggressiv tillväxt vilket kräver underhållsbeskärning under sommaren. Om du har tur så får du även en del druvor detta året.

Vår/sommar

Låt alla rankor växa fritt till en början. Håll utkik efter begynnande blomklasar. Varje årsskott(som producerar blomklasar) har generellt 1-2 blomklasar.


Årsskott med blomklasar

När du ser att fler blomklasar inte kommer att utvecklas på ett årsskott så klipper du av detta skott, och behåller två blad efter den sista blomklasen.

Spaljera sidoskott

Precis som föregående år så kan du välja ut två av de nedre sidoskotten och leda dem åt varsitt håll. Det översta sidoskottet skall du också låta växa rakt upp. Övriga sidoskott från huvudstocken kan du beskära om de blir för långa. Lämna gärna några blad på dessa.


Gallra blad

När du ser att druvorna börjar växa på klasarna så kan du gallra bort cirka 1/3 av bladen så att solen kommer åt druvorna.


Andra vintern

Den andra vintern så beskär du på liknande sätt som föregående år och sparar de två undre sidoskotten samt 30-40 cm av det övre sidoskottet, som förlänger huvudstocken. Enda undantaget är de skott som bar frukt denna säsongen, vilket du ser i nästa steg.

Beskär de fruktbärande skotten

De skott som under den gångna säsongen har burit frukt skall också beskäras. Beskär dessa skott efter två "knogar". Det är från dessa "knogar" som nästa års fruktbärande skott kommer att växa från.


Nu är grundstrukturen klar

Efter den andra vintern så har vinrankans grundstruktur upprättas och man kan skönja ett mönster i växtsättet. 

Kommande år

När grundstrukturen nu är klar så är det bara att upprepa beskärningen från förra året. För varje år så växer rankan med två sidoskott samt 30-40 cm av huvudstocken.

Tänk på att efterhand som rankan växer så kommer antalet "tjuvskott" att öka, och till slut får man arbeta flitigt med sekatören under hela sommaren för att hålla alla skott i schack.

Skrivet av

Emil Isaksson

29 år. Växthusfantast som brinner för trädgård och odling.
Odlar helst växter som går att äta.