Vaxbönor

Vaxbönan är en gul böna som är väldigt uppskattad när den serveras förvälld. Den är väldigt vitaminrik och ett givet val på den svenska sommartallriken. Vaxbönan har trots sin gula färg många likheter med den vanliga brytbönan.

Välj en solig plats

Vaxbönor trivs bäst när de sås på en solig plats på friland.  Jordtemperaturen bör vara minst 12°c när bönorna sås, annars kan fröna ruttna. I kallare zoner kan man förkultivera plantorna innan man planterar ut på friland.
Fröna skall sås 3-5 cm djupt med 10-15 cm mellan fröna. Vaxbönorna kan med fördel sås i rader, och då skall avståndet mellan raderna vara cirka 50 cm.

Gödsel & näring

Om du använder en näringsrik planteringsjord så behöver du inte gödsla. Då vaxbönan är en baljväxt så besitter plantan förmågan att utvinna kväve ur luften, vilket faktiskt gör växten självgödslande.

Sjukdomar och skadedjur

Normalt sett så brukar vaxbönor inte drabbas av sjukdomar eller skadedjur, men det finns vissa saker att se upp för.

Om man sår eller planterar vaxbönor i kompostjord från sin trädgård så brukar man få med sig en rik fauna av insekter till växtplatsen. Vissa av dessa insekter kan ge sig på plantan, så vanlig planteringsjord är att föredra.

Om man odlar vaxbönor på samma växtplats under flera år så ökar risken för att plantorna drabbas av bönflugor eftersom deras ägg ligger vilande i jorden under vintern.

Skörd

Bönorna skördas efterhand som de övergår från gröna till starkt gula. Bönorna mognar snabbt och du kan skörda nya bönor nästan varje dag under mognadsperioden.

Vaxbönorna förvälls efter skörden och kan sedan frysas in. Frys ej in färska bönor utan att förvälla dem först.